Groei-Leiderschap

Groei-Leiderschap

Groei-Leiderschap is een manier van denken, een manier van handelen en een manier van communiceren.

“Dit vraagt om andere werkwijzen en een constructieve cultuur waarbij het bewust omgaan met de gewenste houding en gedrag noodzakelijk is.” (Simon Sinek)

Onze cultuurprogramma’s zijn een co-creatie met de klant. We beginnen met een spiegelsessie om met de klant te ontdekken waar die nu staat en waar die naar toe wil groeien. Dit noemen wij de van – naar in het cultuurprogramma. Waar staan we nu en waar gaan we naar toe. In de volgen stappen hanteren we onze drie peilers ik-wij-het. We beginnen met hoe we zelf bijdragen aan groei en verandering om vervolgens te onderzoeken hoe wij anderen mee kunnen nemen in de verandering.


Wat zijn de bouwstenen van een programma voor Groei-Leiderschap?   

Sessie

Introductie & spiegelsessie - "Waar gaat onze reis naar toe?"

Introductie in groeicultuur en leiderschap. Waar staan we nu en waar willen we naar toe bewegen. Deze fase vormt het fundament voor de volgende drie fasen.

Sessie

Leading Self – “Hoe leid ik mezelf en kan ik een rolmodel zijn?”

Leren bewust te worden van de verbinding tussen mindset, gedrag en resultaten in je werk. Bewustwording van de kracht van je mindset op je gedragingen en weten hoe je die kunt versterkten. Leren hoe je jezelf en anderen kunt helpen om elk moment als groeikans te zien. Leren hoe je je leerreis kunt delen met als doel anderen te inspireren.

Sessie

Leading Others – “Hoe leiden wij samen?”

Leren om je mindset en gedraging in allerlei conversaties toe te passen. Leren één op één en één op team te coachen, om leiding te geven en te werken aan een groeicultuur. Leren om elkaar verantwoordelijk te houden op een zelf organiserende wijze. Leren hoe je bouwt aan dieper vertrouwen.

Sessie

Leading System – “Hoe creëren wij een zelf-lerende organisatie?”

Leren hoe je leiding geeft vanuit een open mindset, gedrag en je verhalen. Hoe creëer je energie waarmee de organisatie kan blijven groeien. Welke opbrengsten wil je laten beklijven. Ontwikkel samen een transformatie roadmap om blijvend te groeien in mindset en gedrag.


Terug naar alle producten